FANDOM


250px-ArtusPrimeFacility
Artus Prime se nalazi u Artsu zvezdanom sistemy-Artus System koji je deo Kwymar sektora-Kwymar Sector u Teritorijama Spoljnjeg Oboda-Outer Rim Territories.

Na Artus Prime-u se nalazi rudnik Artusianskog kristala-Artusian crystal koji se koristi u proizvodnji svetlosnih maceva-Lightsaber. Jedina ziva bica koja nastanjuju planetu su rudnicke krabe-Mine crab.

Postrojenje na Artusu je prisvojio Imperijalni Ostatak-Imperial Remnant kao deo plana posrnulog Dzedaja-Jedi Desann-a da stvori armiju u kojoj su vojnici osetljivi na silu-The Force. Ovo je otkrio Kyle Katarn koji je pomogao Novoj Republici-New Republic da posle Bitke za Artus Prime-Battle of Artus Prime preuzme rudnik i oslobodi planetu. 

Pred kraj bitke, Kyle se suprotstavio Desann-u koji je oteo njegovu partnerku Jan Ors. Desann ga je lako pobedio i prevario da je ubio Jan. To ce naterati Kyle-a da se vrati u Dolinu Dzedaja-Valley of the Jedi i obnovi svoju vezu sa Silom i krene u osvetu.

Pojavljivanja

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki