FANDOM


250px-Mustafar 2 edited
Ova enklava se nalazila na planeti Mustafar

Istorija

Džedaj majstor Chu-Gon Dar je učio polaznike na ovoj akademiji. Džedaj koji je bio bez premca u kontroli fizičke Sile, kreirao je objekat osetljiv na Silu poznat kao Ču Gon Darova kocka i uz pomoć nje može se menjati i manipulisati svojstvo Sile nad fizičkim objektima.

Kada su Siti ponovo postali aktivni, počela je klimatska neravnoteža što je dovelo da se obližnja planeta, gasni gigant, približi površini što je izazvalo gravimetričke procese. Površina Mustafara je razorena i Džedaji su bili primorani da beže ostavljajući svo znanje i kocku iza sebe. Ova gradjevina će biti ponovo otkrivena i postaće dom organizaciji pod imenom Crna Straža.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki