FANDOM


Jedi academy (Akademije Džedaja) su prostori osnovani da bi se trenirali polaznici osetljivi na Silu koji su primljeni u Red Džedaja i da bi učili put Sile.

Akademije nadgleda Veće Prvog Znanja i svaka akademija ima svog nadzornog savetnika koga biraju pretpostavljeni na Korusantu. Iako je program učenja jedinstven, odredjene vežbe i treninzi variraju od planete do planete kao i broj polaznika. Većina akademija je osnovana za vreme Starih Ratova SIta i nalazile su se duž galaktičke granice. Neke su osnovane blizu izvora Sile bitnim za Džedaje, kao npr nalazištima kristala ili središta Sile tamne strane koja zahtevaju konstantan nadzor. 

Do pada Republike 19 godina pre Bitke za Javin, mnoge akademije su bile zatvorene decenijama, a nakon Velike Čistke Džedaja ostale su srušene i spaljene da niko ne bi više učio o putu Džedaja i Sili. Nakon završetka Galaktičkog rata i propasti Imperije, Veliki Majstor Luk Skajvoker je reformirao Red Džedaja i ponovo otvorio nekoliko starih i osnovao nekoliko novih akademiija.

Lista akademija

Pre velike čistke Džedaja

Posle velike čistke Džedaja

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki