FANDOM


250px-AnakinJournal
Star Wars Episode I Journal: Anakin Skywalker je roman koji je baziran na dogadjajima iz epizode I i prica se iz prvog liza i to Anakina Skajvokera. Roman je izdat u junu 1999 godine za Scholastic, ima 112 strana, ISBN 0590520928.

Rezime izdavača

"Ja sam devetogodišnji rob sa planete Tatuin. Mene poseduje biće pod imenom Vato. I nemogu pobeći. Onda se jednog dana pojavio Džedaj. Rekao je da ću i ja postati to isto. Ali prvo moram da se dokažem. 

Prvo moram da preživim.

Moje ime je Anakin Skajvoker. Ovo je moja priča".