FANDOM


250px-JediAcademyhc.jpg
The Jedi Academy Trilogy je serijal od tri knjige koje je napisao Kevin J. Anderson 1994 godine a izdao ih je Bantam Spectra

Knjige opisuju pokušaje Luka Skajvokera da obnovi red Džedaja na mescu Yavin 4 i njegovu potragu za mogućim kandidatima. Takodje, romani se bave pojavom duha Ekzar Kuna koji pokušava da privoli Lukove učenike da predju na Tamnu Stranu. U tom svom pokušaju ubija jednog od učenika a drugog Kip Darona je uspeo da okrene Tamnoj Starni. Kasnije polaznici Džedaja uspevaju da uniste Kunov duh, a Kip Daron se vraća na pravu stranu uz pomoć svog prijatelja Han Soloa.

Naslovi u trilogiji su:

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki